Sluiten
Jild Financiert jouw vastgoed

Diensten

DIENSTENOVERZICHT VOOR INVESTEERDER 

Bemiddelingsdiensten 

De bemiddelingsdiensten aan de investeerder bestaan onder andere uit: 

 • Het beoordelen en analyseren van de (nog aan te leveren) stukken.  
 • Het acquireren van een geldnemer die, conform de financieringsvoorwaarden, de lening wil verkrijgen; 
 • Het (indien nodig) opstellen van lenings- en zekerheidsovereenkomsten; 
 • Het begeleiden van de notariële afwikkeling; en 
 • Het opvoeren in de lening administratie en verder gereed maken voor de administratiediensten, zodat de administratiediensten ook correct kunnen worden uitgevoerd.  

Voor deze bemiddelingsdiensten is investeerder géén vergoeding verschuldigd aan Jild. 

Administratiediensten 

Daarnaast levert Jild, nadat de financiering tussen geldnemer en investeerder tot stand is gekomen, administratiediensten aan investeerder. Deze administratiediensten bestaan onder meer bestaan uit:  

 • Het voeren van een lening administratie; 
 • Het incasseren en doorstorten van de rentebetalingen en eventuele periodieke aflossing, via een payment service provider. Investeerder houdt hiervoor een online wallet aan via payment service provider om dit mogelijk te maken; 
 • Het namens investeerder beheren van eventuele achterstanden van geldnemer en het ondernemen van actie daarop;  
 • Het verzorgen van een jaaropgave; 
 • Het (indien van toepassing) beheren van bouwdepot waaronder het beoordelen en het stroomlijnen van bouwdepotdeclaraties en 
 • Het verwerken van (deel)aflossingen en hier eventueel mee gepaarde (deel)royementen. 

Voor deze administratiediensten is investeerder aan Jild de beheervergoeding verschuldigd. Dit is een percentage (per project vast te stellen) over de oorspronkelijke hoofdsom, te vermeerderen met BTW.  

Jild zal deze beheervergoeding aan investeerder in rekening brengen conform het bepaalde in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Jild voor investeerders en/of de afgegeven machtigingen aan de payment service provider. 

Dienstenoverzicht downloaden? Klik hier: Dienstenoverzicht voor Investeerder